Bruk stemmeretten din. LO: 2019-11-21

In English

bruk stemmeretten din

Heile stillingar og ei sjølvstendig inntekt til å leve av er avgjerande for reell likestilling. Vi skal ha et stortingsflertall og en regjering som jobber med oss — ikke mot oss. Vi har krevd klare svar fra partiene. Eller du kan stemme samstundes med valet 8. Det er dog ikke sikkert at de faktisk gjennomfører det de lover om de skulle komme til makten. Det blir dessverre heller ikke enklere å skulle bestemme seg når man blir eldre.

Next

Forbundsledelsens blogg: Bruk stemmeretten den 09. september 2013!!

bruk stemmeretten din

Du har ikke bidratt, du har meldt deg ut. Derfor er det viktig at du bruker din rett til å stemme. Dette er den største kvinneandelen nokon gong. For alle som har fulgt med i timen de siste årene, kommer det ikke som noe sjokk at vi har fått flere bomstasjoner, bensinprisen nærmer seg 18 kroner literen, tollgrensen er fortsatt latterlig lav, og med unntak av de aller rikeste betaler vi alle like mye skatt som før. Eller har vi det for godt i «gamlelandet» her oppe i nord. Det er viktig at ungdomen engasjerer seg i dei politiske partia og får representantar på vallistene. Finner du ingen du er helt enig med? Den gruppa har elles svært dårlegaste oppmøte på valdagen.

Next

Innerst i veien: Bruk stemmeretten eller hold kjeft!

bruk stemmeretten din

Selv stortingsrepresentanter opplever i blant å være uenige med flertallet i sine egne parti. Da må du huske å stemme på hvem som skal styre nye Asker kommune de neste fire årene. Vi vil ha en politikk som gjør livet bedre for vanlig arbeidsfolk — ikke verre! Det er altså ikke likegyldig hvem som styrer landet selv om man skulle tro det når man hører uttalelser fra enkelte borgerlige politikere. Dersom man er på jakt etter det som er feilfritt og perfekt blir man sittende singel i sofaen under valget. Det er slettes ikke din fortjeneste at syke mennesker får hjelp, at ungdomsklubber holder barn borte fra gata, at det bygges praktisk infrastruktur, at det forskes fram nyttige medisiner, at foreldre får økonomisk støtte mens de er hjemme med sine barn, at noen står parat om du trenger å gipse foten og at vi generelt har det ganske godt her på berget. Det er kun ved at man bruker den muligheten man blir gitt at man kan være med å forme det samfunnet man ønsker å bo i. I partiprogrammet oppgir partiene hva de mener og hva de vil jobbe for innenfor en lang rekke områder, for eksempel skole, innvandring og miljø.

Next

Bruk stemmeretten!

bruk stemmeretten din

Australske borgere over 18 år får bot dersom de lar være å stemme, uten å ha en gyldig grunn til å la være. I praksis påvirker derfor partiene sterkt hvilke personer som velges inn på Stortinget. Verden er i stadig endring, og det er mange viktige saker man må ta hensyn til fra valg til valg. Frp gikk til blant annet til valg på at de skulle fjerne alle , de skulle åpne for landbaserte og de skulle heve tollgrensen betraktelig. Et parti, derimot, er nødt til å ta standpunkt i alle aktuelle politiske saker. You will find more complete information on our.

Next

In English

bruk stemmeretten din

Jeg mener oppriktig at du ikke har rett til å syte noe mer over skattesnytere, tungt byråkrati og huller i asfalten. Det enkleste valget er å bruke stemmeretten din på mandag. Søk på Internett, og finn et eksempel på at en stortingsrepresentant har vært uenig med sitt eget parti. Selv om det kan være vanskelig å finne et parti man er enig med i alle saker, kan man forsøke å finne et parti som har et ideologisk grunnsyn man er enig i. I Norge er det frivillig å stemme. Stortingsvalget om få dager kan få avgjørende betydning. Bruk stemmeretten din ved kyrkjevalet, oppmodar Arvid Helle, leiar av kyrkjelivsavdelinga i Møre bispedøme.

Next

Forbundsledelsens blogg: Bruk stemmeretten den 09. september 2013!!

bruk stemmeretten din

Kvinnene er i dag lågt representerte i dei folkevalde organa. . Sammenlignet med mange land i verden er dette et høyt tall, men likevel betyr det at over 20 prosent ikke deltok i valget. Last ned informasjonsbrosjyrer på flere språk: Les om hvordan du stemmer i Asker:. Det er vitig å få inn folkevalde som forstår avtaleverket i arbeidslivet og greier å forhalde seg til partane i arbeidslivet og fagorganisasjonane i kommunane og fylkeskommunane. Det sagt, det er ikke lett for et parti å holde alt de lover på grunn av at vi i Norge tillater mindretall- og koalisjonsregjeringer.

Next

Bruk stemmeretten din ved kyrkjevalet

bruk stemmeretten din

Politiker som lover mer enn de kan holde i håp om å få din stemme. Hos de yngre med stemmerett var valgdeltakelsen betydelig lavere. Ved årets val håper vi på endå høgare oppslutnad, seier Helle. I Norge ser man egentlig ikke på skolevalgene som et prøvevalg, men grunnet at mange unge i dag stemmer slik deres foreldre gjerne gjør, stiller det seg alltid en viss spenning til valgene da det kan gi en pekepinn på hvordan valgresultatet til slutt kan bli. Velgerne vil da kanskje stemme på et annet parti ved neste valg, eller til og med la være å stemme.

Next

Forbundsledelsens blogg: Bruk stemmeretten den 09. september 2013!!

bruk stemmeretten din

I aldersgruppen 18 —19 år brukte 72, 7 prosent stemmeretten sin. Takk til de som deltok. Det er kanskje ikke så merkelig at min svenske kollega ble noe sjokkert og utbrøt «jammen varför det? Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. Your job should give you bouth a feeling of security and social identity. Synet på hvem som skal ha rett til å stemme har endret seg gjennom historien.

Next

Bruk stemmeretten din ved kyrkjevalet

bruk stemmeretten din

Kandidatane på vallistene skal gjenspegle innbyggjarane i ein kommune eller eit fylke. Du har jo ikke vært med på dugnaden. Som ung person er det ikke lett å vite hvilket parti man skal stemme på. Alle politikere er noen løgnere som aldri holder det de lover. Er det noe du brenner for må du benytte deg av den unike muligheten valgsystemet vårt gir deg. Årsaken til dette er hovedsakelig at fagbevegelsen har en holdning og et verdigrunnlag som ligger nærmere dette partiet enn de øvrige partiene. Da støtter du opp om demokratiet.

Next

Bruk din stemme til å endre Norge

bruk stemmeretten din

Ved valet i 2015 var kvinnerepresentasjonen i Aurland, Lærdal og Årdal alt for låg. Skriv ned fem argumenter for hvorfor vedkommende bør stemme. Vår debatt var en stor demokratiøvelse. Dette gjentar seg i et mønster,. F ørehands stemming a til kyrkjevalet er alt i gang.

Next