Huser entreprenør. HUSER ENTREPRENØR AS 2019-11-21

Sentral Godkjenning

huser entreprenør

Mer kan nevnes, men du skjønner tegninga. Det gjaldt kvalifikasjonskravet knyttet til kvalitetssikringssystemet. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer. Våre kunder er i all hovedsak offentlige og private byggherrer, Statens Vegvesen, Kommuner og Jernbaneverket. Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves. Dette gjelder for alle typer oppdrag vi påtar oss.

Next

Kontaktpersoner

huser entreprenør

Her har vi blant annet ulike temadager, allmøter eller sosiale kvelder med god mat som for eksempel den tradisjonsrike Julemiddagen. Firmaet ble startet av Halvard Huser tilbake i 1968. Vi baserer vår virksomhet på et sett verdier som gjennomsyrer alt vi gjør, og slik har det vært siden familiebedriften så sin spede begynnelse i 1975. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene. Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Samtidig forhandler vi om midlertidige kontorlokaler i Ask sentrum. Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

Next

Kontaktpersoner

huser entreprenør

Det og kontordelen har store verdier, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Østpolitidistrikt til Romerikes Blad. Samlet sett tror vi på nytten av å skape godt samhold og felles forståelse for det vi driver med og hvem vi er. Klagenemnda refererer til at den flere ganger har uttalt seg om «forholdet mellom plikten til å avvise ved manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, og den skjønnsmessige adgangen som følger av forskriften § 24-2 3 bokstav g til å avvise i tilfeller hvor en leverandør har unnlatt å gi de opplysninger som oppdragsgiver har etterspurt som dokumentasjon for at kvalifikasjonskravet er oppfylt. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Vegvesenet var også uenig i at ettersendingen av dokumentasjonen var i strid med avklaringsadgangen: «Det ble bedt om en nærmere redegjørelse for opplysninger som allerede fantes i tilbudet. Kontrakten var beskrevet slik: «Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud.

Next

Huser Entreprenør AS

huser entreprenør

Vi teller omlag 35 maskinførere, grunnarbeidere og lastebilsjåfører samt 5 i administrasjonen. Det forekommer stadig lange eller travle arbeidsdager som byr på utålmodige byggherrer eller bilister. Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Vi satser blant annet på kurs innen fagområdene vi jobber med. Arbeidene startet høsten 2018, og veien skal være ferdig høsten 2020. Selve anleggsprosjektet er kjent som fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud.

Next

wiki.voipinnovations.com

huser entreprenør

Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Vegvesenet og Huser Entreprenør signerte kontrakt i august 2018. Han opplyser at bedriftens ledelse tirsdag morgen sitter samlet i et krisemøte. Videre mente Anlegg Øst at Huser ikke hadde dokumentert et system som er innholdsmessig likeverdig, og at det heller ikke er dokumentert jevnlig revisjon. Og det er Kofa enig i. Vi deltar også på Holmennkollstafetten — hvor vi stiller to lag: Team Huser og Team Doser. Takket være erfaring som strekker seg tilbake til 1968 er vi en entreprenør med erfaring som få andre aktører i bransjen matcher.

Next

Kontakt oss

huser entreprenør

» Utgangspunktet er dette: Selv om et dokumentasjonskrav mangler, så utløser det ikke en plikt til å avvise en leverandør dersom leverandøren på annet vis har sannsynliggjort at kravet er oppfylt. Organisasjonen vår er relativt flat, slik at det ikke er lang veg for de innspill og meninger som måtte komme, noe som gjelder så vel oppover som nedover i organisasjonen. Det ble heller ikke satt en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Alt av bedriftens historie de siste 50 årene er visket nytt. Dette gjør vi både for å heve kompetansen hos den enkelte, og for at alle skal ha en tryggere hverdag uten skader og uhell. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Next

Kontaktpersoner

huser entreprenør

Under vises et utvalg av maskiner og utstyr vi har i firmaet. Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt. Bedriften er lokalisert i Gjerdrum i Akershus. Brønnøysundregistrene Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Vi har en selveid og allsidig maskinpark av gravemaskiner, bulldosere, hjullastere, dumpere og annet utstyr. Huser Entreprenør er en lærlingebedrift og har i dag to lærlinger. Enkelte år drar hele firmaet på tur, og vi har besøkt både i inn- og utland.

Next

Hovedbasen til Huser Entreprenør brant ned:

huser entreprenør

Bygningen skal ha innehold kontorer, lager og flere oppholdsrom. Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning. Nå blir det et nytt kapittel. I løpet av dagen skal vi ha lokaler klart for administrasjonen, sier han. Vi har det meste lagret elektronisk. Nemnda kan ikke se at det er noe i veien for at den opprinnelige fristen ble utvidet i dette tilfellet. Dette for å ha litt uformell og sunn konkurranse innad.

Next

Kontakt oss

huser entreprenør

En entreprenør som utfører mange typer oppdrag På jakt etter en entreprenør? Uker med ruskevær og gjørme til knærne, eller venting på det materiellet som aldri kom… Allikevel, hvis man trives er man også bedre rustet for de dagene som ikke byr på solskinn og tørt underlag. Vi inviterer også med oss innleide maskinførere, lastebilsjåfører, eller andre underleverandører som har hjulpet oss i de seneste prosjektene. Vi har over 30 anleggsmaskiner fordelt på gravere, bulldosere, hjullastere og dumpere. Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. Vi bygger flerfamilehus, terrasseblokker, boligblokker, fritidsboliger, skoler, barnehager, industribygg foruten rehabiliteringsprosjekter. . Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din.

Next